Flere værktøjer

High level navigation

Page navigation

Flere værktøjer

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
Bemærk venligst at yderligere information er tilgængelig i en engelsk version på denne side!

Håndhævelsesgruppen

Caviar credit: Dr. Ute GrimmRådsforordning (EC) No 338/97 har nedsat en Håndhævelsesgruppe ledet af den Europæiske Kommission. Denne gruppe består af repræsentanter fra de myndigheder, som i medlemslandene har ansvaret for at gennemføre håndhævelsen af forordningerne, så som toldere, politi og vildtbetjente.

Gruppen moniterer og kommer med anbefalinger, som kan forbedre håndhævelsen af CITES-lovgivningen i EU-medlemslandene og har til formål at fremmer samarbejdet mellem landene i arbejdet med at forhindre ulovlig handel med vilde dyr og planter. Gruppen mødes ca. hvert halve år i Bruxelles. Den Europæiske Kommission videreformidler gruppens anbefalinger til Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter.

 

Bemærk venligst at yderligere information er tilgængelig i en engelsk version på denne side!