Navigation path

High level navigation

Page navigation

Otras herramientas

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
Моля имайте предвид, че допълнителната информация е налична в Английската версия на тази страница!

Групата по правоприлагането

Caviar credit: Dr. Ute GrimmРегламентът на Съвета (EO) № 338/97 създава Групата по правоприлагането, председателствана от Европейската комисия, се състои от представители на Органите на държавите-членки, които са отговорни за съблюдаване спазването на регламентите, като митниците, полицията и инспекторатите по диви видове.

Групата следи и прави препоръки за подобряване прилагането на законодателството в областта на търговията с диви видове в Държавите-членки на ЕС. Тя също така насърчава сътрудничеството между държавите за борба с незаконната търговия с диви видове. Групата заседава в Брюксел средно два пъти годишно. Европейската комисия предава становищата на групата на Комитета по търговия с дива фауна и флора.

 

Моля имайте предвид, че допълнителната информация е налична в Английската версия на тази страница!