Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Vilda växter och djur

Nästan hälften av Europas vilda däggdjur hotas av människans verksamhet, bland annat panterlon.

Europas natur har en fantastisk mångfald. Få platser på jorden har så många olika livsmiljöer, djur, växter och kulturlandskap på ett så litet område.
Vi behöver naturen för att överleva. Ett exempel är insekter som pollinerar våra grödor. Det är värt cirka 22 miljarder euro om året för jordbruket.

Men vår verksamhet utsätter miljön för enorma påfrestningar och vissa arter riskerar att utrotas. De största hoten är förlusten av naturliga livsmiljöer, överexploatering, främmande arter, klimatförändringar och föroreningar.

I dag är nästan hälften av Europas däggdjur och en tredjedel av våra reptil-, fisk- och fågelarter utrotningshotade. Det beror främst på att deras livsmiljöer krymper när tätorterna växer och vi använder mer mark för att bygga vägar och hus.

Hälften av Europas våtmarker har torrlagts, och nästan tre fjärdedelar av sanddynerna i Frankrike, Italien och Spanien har försvunnit.
De flesta värdefulla livsmiljöer för djur och växter skyddas av lagstiftning, men många skyddade livsmiljöer är i dåligt skick och måste återställas.
Vissa arter är hotade på grund av överexploatering. Det är ett stort problem i havet, där överfiske har gjort att vissa fiskbestånd har kollapsat.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som etablerat sig i områden utanför sitt naturliga utbredningsområde. Vandringsmusslan till exempel försämrar vattnet i sjöarna och täpper igen vattensystem. Inte alla främmande arter är skadliga, men vissa sprids snabbt och konkurrerar ut inhemska arter. De ekonomiska kostnaderna är stora – 12,5 miljarder euro per år – och problemet växer hela tiden.

Klimatförändringen kommer att få stora effekter i Europa. Vissa arter kommer att anpassa sig och flytta, medan andra kämpar för att överleva. Om temperaturen ökar med mellan 1,5 och 2,5 grader kan upp till 30 procent av växt- och djurlivet komma att försvinna.

Vattenkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren tack vare EU-lagstiftning. Vi är nu mycket bättre på att ta hand om avloppsvatten och industriavfall. Men vi släpper fortfarande ut för mycket gödselmedel i grundvattnet. Resultatet är övergödning, det vill säga för mycket kväve i våra vattendrag, sjöar och flodmynningar, som leder till algtillväxt.