Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Laukinės gamtos apsauga

Beveik pusei laukinių žinduolių rūšių Europoje, įskaitant Ispanijos lūšis, dėl žmonių veiklos gresia išnykimas.

Europa pasižymi stulbinančia augmenijos, gyvūnijos ir buveinių įvairove. Nedaug kur planetoje tokioje mažoje teritorijoje galima rasti tokį kontrastingą buveinių, laukinės gamtos ir kultūrinių kraštovaizdžių margumyną.
Ši laukinė gamta mus reikalinga tam, kad patys galėtume išgyventi. Pavyzdžiui, vabzdžiai apdulkina mūsų pasėlius – ši paslauga Europos žemės ūkiui verta 22 mlrd. eurų.

Tačiau žmogaus veikla daro didžiulį poveikį aplinkai, dėl jos kai kurios rūšys gali išnykti. Pagrindinė grėsmė kyla dėl natūralių buveinių nykimo, pernelyg intensyvaus gamtos išteklių eikvojimo, nevietinių rūšių, klimato kaitos ir taršos.

Šiuo metu beveik pusei Europos žinduolių ir trečdaliui roplių, žuvų ir paukščių rūšių gresia išnykimas. Taip yra daugiausia dėl to, kad plečiantis miestams ir daugiau žemės skiriant infrastruktūros objektams, pavyzdžiui, keliams, mažėja jų buveinių.

Dabar nusausinta pusė Europos pelkių, išnyko beveik trys ketvirtadaliai Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos kopų.
Vertingiausios laukinių augalų ir gyvūnų buveinės saugomos įstatymų, bet daugelis saugomų buveinių yra prastos būklės ir jas reikia atkurti.
Kai kurioms laukinių gyvūnų rūšių išnykimas gresia dėl per intensyvaus jų išteklių eikvojimo – tai didelė jūrų gyvūnijos problema, nes dėl per intensyvios žvejybos kritiškai sumažėjo kai kurių rūšių žuvų populiacija.

Invazinės rūšys – tai augalai, gyvūnai, grybai ir mikroorganizmai, kurie išplito už savo natūralių buveinių ribų. Pavyzdžiui, dreisenos neigiamai veikia ežerų vandens kokybę ir užteršia vandenų sistemas. Ne visi šie įsibrovėliai žalingi, tačiau kai kurie sparčiai išplinta ir konkurencinėje kovoje už būvį įveikia vietines rūšis. Šio reiškinio ekonominis poveikis didžiulis – kasmet tai kainuoja 12,5 mlrd. eurų ir ši problema vis didėja.

Klimato kaita Europoje turės rimtų padarinių. Kai kurios rūšys prisitaikys ir migruos, tačiau kitoms išgyventi padaryti bus labai sunku. Jeigu temperatūra padidės 1,5–2,5 °C, gali išnykti iki 30 % augalų ir gyvūnų rūšių.

Per pastaruosius 20 metų dėl ES teisės aktų vandens kokybė pagerėjo, dabar mes daug geriau sugebame valyti nuotekas ir tvarkyti pramonės atliekas. Tačiau vis dar teršiame gruntinius vandenis naudodami per daug trąšų. Dėl to vyksta eutrofikacija – mūsų ežeruose, upėse ir jų žiotyse dėl per didelio azoto kiekio plinta dumbliai.