Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Zorgen voor onze bodem

Het kost de natuur duizenden jaren om een paar centimeter grond te maken. Het is een natuurlijke hulpbron waar we niet zonder kunnen.

De bodem biedt onderdak aan talloze soorten, van bacteriën en insecten tot grotere soorten zoals mollen en konijnen.
Het duurt duizenden jaren voordat de natuur er een paar centimeter grond heeft bijgemaakt. Dit betekent dat het niet echt om een hernieuwbare hulpbron gaat.

Om te overleven kan de mensheid niet zonder bodem, maar de activiteiten van de mens eisen hun tol. Door bepaalde landbouwmethoden wordt de bodem vatbaar voor erosie. Door de uitdijende steden worden steeds grotere gebieden vruchtbare grond bedekt met beton of asfalt. Sommige gebieden zijn door irrigatie verzilt en minder vruchtbaar geworden.

Op sommige plaatsen is de bodem door de industrie verontreinigd met stoffen zoals lood, olie en oplosmiddelen. Daardoor raakt het grondwater vervuild en dat is schadelijk voor de gezondheid van de mens en voor de organismen die in de bodem leven. De kwaliteit van ons voedsel gaat achteruit doordat gewassen op vervuilde akkers worden verbouwd en giftige stoffen opnemen, waardoor de gezondheid van de consument gevaar loopt.

Door de veranderingen in temperatuur en neerslag als gevolg van de klimaatverandering wordt de bodem waarschijnlijk nog kwetsbaarder.

De EU-wetgeving op het gebied van water, afval, chemische stoffen, industriële verontreiniging, natuurbescherming en bestrijdingsmiddelen pakt een groot deel van deze problemen aan. De EU heeft ook een totaalstrategie voor de bodem, die deze bedreigingen het hoofd moet bieden. Deze strategie pakt de oorzaken aan van de aantasting van de bodem. Zij legt de nadruk op duurzaam landbeheer om te voorkomen dat de boden zijn productiviteit verliest.