Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Na farraigí a chaomhnú

De dheasca ró-iascaireachta tá beagnach a leath de stoic éisc na hEorpa anois faoi bhun uaslíon sábháilte, agus má leanaimid orainn ag iascaireacht ar an mbealach sin, d'fhéadfadh an tóin titim as stoic éisc ar fud an domhain faoi 2050.

Ní hiad na spriocspeicis amháin a bhaintear le linn iascaireachta, ach freisin ainmhithe eile a ghabhtar sna heangacha (forghabháil éisc). Cuireann modhanna áirithe iascaireachta fiadhúlra eile i mbaol, mar shampla, deilfeanna, turtair agus éin, a théann i bhfostú in eangacha agus i línte.
Is féidir le trál grinnill an-dochar a dhéanamh do ghrinneall na farraige, agus struchtúr na bpobal ainmhithe a bhfuil cónaí orthu ansin a athrú go suntasach.

Má theastaíonn tionscal iascaireachta atá inbhuanaithe uainn, beidh orainn grinnmheasúnú a dhéanamh ar na stoic éisc éagsúla agus bainistíocht níos fearr a dhéanamh orthu.
De dheasca ghníomhaíochtaí an duine, tá réimse mór truailleán agus cothaitheach ag dul isteach sa chomhshaol.

D'fhéadfadh truailleáin ar nós mearcair dul isteach sa bhiashlabhra agus sna héisc agus sa bhia mara a ithimid agus is léir gur baol don tsláinte sin. Cothaíonn cothaithigh ar nós níotráití fás tapa algaí. Nuair a dhianscaoileann na halgaí, úsáideann siad an ocsaigin atá san uisce, agus faigheann go leor speiceas bás dá dheasca sin.

Baol don fhiadhúlra é an bruscar mara nó "anraith plaisteach" mar a thugtar air; d'fhéadfadh éanlaith mhara a cheapadh gur bia é. D'fhéadfadh ainmhithe mara dul i bhfostú ann freisin, mar shampla bíonn turtair sáinnithe uaireanta i dtrealamh iascaireachta a chuaigh amú san uisce.

Is éard atá i speicis neamhdhúchasacha speicis nach speicis dhúchasacha i réigiún áirithe iad ach a tháinig ann de thaisme (ó uisce ballasta i longa, mar shampla) nó a tugadh isteach d'aon ghnó. Téann cuid acu i méid ansin agus éiríonn siad 'ionrach', is é sin, faigheann siad an lámh in uachtar ar speicis dhúchasacha.

Sampla amháin is ea an smugairle cíorach Mnemiopsis leidyi. Tugadh an t-ainmhí feoiliteach seo isteach sa Mhuir Dhubh i 1980 agus tá sé imithe i bhflúirse go mór. Beathaíonn sé é féin ar zóplanctón agus larbhaí éisc, agus is creachadóir ag barr an bhiashlabra é.

Dé réir mar a éirionn aeráid na hEorpa níos teo, beidh sé níos éasca ag speicis thrópaiceacha maireachtáil anseo, agus baol nua d'fharraigí na hEorpa a bheidh iontu.