Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Опазване на нашите морета

В резултат на прекомерен риболов почти половината от европейските запаси са намалели под безопасните граници и ако продължаваме по този начин, рибните запаси в света могат да се изчерпят до 2050 г.

При риболов от морето се изваждат не само целевите, но и други видове, уловени в мрежите (т. нар. прилов). Някои риболовни методи застрашават диви животни като делфини, костенурки и птици, които се оплитат в мрежи и въжета.
Дънното тралене може да причини големи щети на морското дъно, променяйки значително структурата на животинските популации, които живеят там.

Ако искаме нашата риболовна промишленост да e устойчива, ще трябва да направим цялостна оценка на запасите и да ги управляваме по-ефективно.
Човешките дейности са причина за наличието на множество замърсители и хранителни вещества в околната среда.

Замърсители като живак могат да попаднат в хранителната верига и да се натрупат в рибата и морските дарове, които ядем. Това е свързано с очевидни рискове за здравето. Хранителни вещества като нитратите могат да доведат до ускорен растеж на водорасли. При разлагането на водораслите кислородът във водата се изчерпва и това води до загиването на много видове.

Отпадъците в морето, т. нар. „супа от пластмаса“, са заплаха за дивите животни, тъй като морските птици могат да ги сбъркат с храна. Също така те могат да се окажат капан за морски обитатели, например костенурките, които се оплитат в изгубени риболовни съоръжения.

Чуждите видове са видове, които не са характерни за даден регион, но са попаднали там случайно (например при изхвърлянето на баластни води от кораби) или са донесени нарочно. Някои от тях след това се размножават и се превръщат в „инвазивни“ видове, които изместват местните видове.

Пример за такъв вид е ктенофората Mnemiopsis leidyi. Това хищно животно прониква в Черно море през 1982 и се размножава изключително бързо. То се храни със зоопланктон и ларви на риби и е хищник на върха на хранителната верига.

Със затоплянето на климата в Европа за тропическите видове ще бъде по-лесно да оцеляват тук, което ще доведе до нови заплахи за европейските морета.