Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

ES saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“

ES priimti griežti gamtos apsaugos teisės aktai. Jie glaudžiai susiję su tinklu „Natura 2000“ – 26 000 saugomų teritorijų, kurios sudaro penktadalį ES sausumos ploto. Tai didžiausias toks tinklas pasaulyje ir jame suteikiama gyvybiškai svarbi apsauga labiausiai nykstančioms Europos rūšims ir buveinėms.

Tinklas turi didelį ekonominį poveikį: spėjama, kad tinklo teikiama nauda yra 200 mlrd. – 300 mlrd. eurų per metus arba 2–3 % ES BVP.
Tinklui „Natura 2000“ dirva buvo paruošta 1979 m., kai ES priėmė pirmą svarbų gamtos apsaugos teisės aktą – Paukščių direktyvą. Ja saugomi visi ES laukiniai paukščiai – apie 500 rūšių. ES šalys nustato ir saugo vietoves, kurios yra ypač svarbios laukiniams paukščiams. Iki šiol nustatyta apie 5 300 specialių apsaugos teritorijų.

Antra priemone – 1992 m. Buveinių direktyva – ES valstybės narės įpareigojamos saugoti nykstančių rūšių augalus, gyvūnus ir nykstančias buveines. Saugomos teritorijos vadinamos specialiomis saugomomis teritorijomis. Buveinių direktyva taikoma apie 1 500 retų ir pavojuje esančių augalų bei gyvūnų rūšių ir maždaug 230 buveinių tipų, įskaitant šienaujamas pievas, viržynus ir druskingąsias žemapelkes.

Pagal šias dvi direktyvas saugomos vietovės sudaro tinklą „Natura 2000“. Jo tikslas – saugoti visas svarbiausias Europos buveinių ir nykstančias rūšis.

Tinklas „Natura 2000“ jau beveik baigtas kurti. Šiuo metu jam priklauso daugiau kaip 26 000 teritorijų ir tai yra didžiausias koordinuojamas saugomų teritorijų tinklas pasaulyje. Tinklas „Natura 2000“ užima 18 % ES sausumos teritorijos ir nemažus aplinkinių jūrų plotus.

„Natura 2000“ nėra tiesiog saugomų gamtos draustinių tinklas. Juo pripažįstama, kad žmonėms ir gamtai geriausia veikti drauge. Juo siekiama ne atsisakyti ekonominės veiklos, o užtikrinti, kad ji netrukdytų saugoti vertingų rūšių ir buveinių.

Pagrindiniai tinklo „Natura 2000“ tikslai:

  • vengti veiklos, kuri galėtų labai sutrikdyti rūšis arba pakenkti buveinėms, kurioms ta teritorija skirta;
  • jei būtina, imtis pozityviųjų priemonių, siekiant išlaikyti ir atkurti šias buveines bei rūšis ir geriau jas saugoti.

Toks metodas turi daug privalumų: skatinant tvarią miškininkystę, žvejybą, žemės ūkį ir turizmą tinkle užtikrinamos ilgalaikės perspektyvos šiose teritorijose gyvenantiems ir nuo šios veiklos priklausantiems žmonėms.