Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Naturtillgångar

Vi är beroende av naturen för att leva. Naturen ger oss luften vi andas, dricksvatten, friska jordar för att producera mat och råvaror för byggnader och kläder. Allt detta kallar vi naturtillgångar.

Det är värt att skydda. EU har lagar för att värna våra naturtillgångar och se till att de bevaras för framtida generationer. Det finns bland annat ett vattendirektiv, en havsstrategi, regler för bättre luftkvalitet och habitat- och fågeldirektiven som ska skydda vilda djur och växter och deras livsmiljöer.

Andra lagar gäller klimatarbetet, kemikalier, industriutsläpp och avfall. De bidrar också till att bevara naturtillgångarna.

Här kan du läsa om biologisk mångfald, våra marker och skogar, hoten mot naturen och haven och om EU-initiativen Natura 2000 och Life.