Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Skogen

Skogen skyddar oss mot klimatförändringen genom att ta upp koldioxid från atmosfären och lagra den i träd, växter och mark.

Över 40 procent av EU:s landyta (1,77 miljoner kvadratkilometer) är täckt av skog. Och skogsmarkens utbredning ökar (med 0,4 procent per år), till skillnad från många andra delar av världen. Nästan 20 procent av nätverket Natura 2000 består av skogsområden, dvs. mer än 14 miljoner hektar.

Men Europas skogar är utsatta för klimatförändringen, så de måste förvaltas på rätt sätt.

De flesta lagar om skogsbruk är specifika för medlemsländerna. Men EU deltar aktivt i internationella förhandlingar om skogarna runtom i världen.

Ungefär 60 miljoner människor i världen är direkt beroende av skogen för sin utkomst, och ytterligare 1,7 miljarder människor är indirekt beroende för skogsbaserad verksamhet. Många av oss använder skogen för rekreation, eller för konstnärlig och andlig inspiration.

Avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländerna står för cirka en sjättedel av de globala koldioxidutsläppen.

13 miljoner hektar skog (ett område stort som Grekland) förstörs varje år någonstans i världen, främst för att ge plats åt jordbruk, gruvor och ny infrastruktur. En stor del av avverkningen är olaglig.

Detta påverkar i hög grad lokalbefolkningen och hotar värdefulla arter. Det förvärrar också klimatförändringen eftersom skog som omvandlas till andra användningsområden kan ge stora växthusgasutsläpp till följd av bränder och förstörd växtlighet. Skogen blir då en koldioxidkälla.

EU vill att den internationella avskogningen ska halveras till 2020 och stoppas helt till 2030. Metoder för att belöna utvecklingsländer som försöker stoppa avskogningen bör fastställas på ett internationellt plan, menar EU.
EU arbetar också med ett antal timmerexporterande länder för att förbättra skogsförvaltningen och se till att det timmer som importeras från dessa länder har avverkats lagligt. Sedan mars 2013 får inget olagligt avverkat timmer säljas i EU.