Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Rola nauki

Nowy unijny program na rzecz nauki i innowacji „Horyzont 2020”, którego realizacja rozpocznie się w 2014 r., umożliwi ograniczenie biurokracji i zainwestowanie miliardów euro w stworzenie zrównoważonej i ekologicznej gospodarki, przyczyniającej się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Dzięki wynikom badań naukowych rozumiemy, jakie są przyczyny i skutki zmian w środowisku naturalnym. Nauka pozwala nam opracować strategie, dzięki którym zarządzamy rzadkimi zasobami oraz opracowujemy skuteczne rozwiązania najbardziej palących problemów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i jakością życia. Umożliwia również przejście na gospodarkę zasobooszczędną.

Dzięki pogłębieniu swojej wiedzy będziemy w stanie określić najważniejsze tendencje i stworzyć odpowiednie strategie polityczne, umożliwiające ochronę przyrody.

Na każdym etapie tworzenia polityki ochrony środowiska potrzebujemy mocnych dowodów dotyczących szeregu problemów i ich rozwiązań.

Powinniśmy także określić luki w naszej wiedzy dotyczącej środowiska i starać się je wypełnić. Najlepiej byłoby, gdyby naukowcy i politycy dzielili wspólne cele. Aby tak się stało, potrzebujemy nauki, której wyniki są:

  • dostępne we właściwym czasie – czyli wtedy, kiedy potrzebują ich politycy
  • przystępne – przedstawione w zrozumiały sposób
  • dostosowane do potrzeb – odpowiadają potrzebom organów decyzyjnych
  • łatwo dostępne – olbrzymie ilości danych muszą być wiarygodne i zrozumiałe oraz odpowiadać aktualnym potrzebom informacyjnym.

Komisja zacieśnia więzi między przedstawicielami świata nauki i twórcami unijnej polityki środowiska, współpracując z szeregiem dostawców danych naukowych w ramach inicjatyw takich jak INSPIRE, SEIS oraz COPERNICUS.

Przejście na ekologiczną i niskoemisyjną gospodarkę będzie wymagało olbrzymich innowacji. Potrzebujemy nauki, aby dowiedzieć się, jakie stoją przed nami wyzwania i w jaki sposób stawić im czoła.

Komisja dysponuje skutecznym instrumentem finansowym, umożliwiającym Europie korzystanie z nauki w wymaganej formie – jest nim program ƒ„Horyzont 2020”. W jego ramach realizowana będzie Unia innowacji, będącanajważniejszą inicjatywą strategii ƒƒ„Europa 2020”. Jej celem będzie zagwarantowanie konkurencyjności Europy w skali światowej.

Inicjatywa ta będzie realizowana w latach 2014–2020, jej budżet wyniesie 80 mld euro, zaś celem tego unijnego programu na rzecz badań naukowych i innowacji będzie pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.

ƒ„Horyzont 2020” jest programem skupiającym wszystkie unijne projekty poświęcone badaniom naukowym i innowacjom w ramach jednej inicjatywy. Służy on przede wszystkim przekształcaniu odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia społeczeństwa. Ma również pozwolić ograniczyć biurokrację – proste zasady i procedury przyciągną najlepszych naukowców i wiele innowacyjnych przedsiębiorstw.