Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Goede informatie voor goed beleid

De Europese Commissie wil haar beleid baseren op degelijke monitoring, onderzoek en effectbeoordelingen, met behulp van geavanceerde technieken, om beleidsmakers te helpen de juiste keuzes te maken.

Het milieubeleid moet gebaseerd zijn op degelijke wetenschap. Alleen dan is het politiek legitiem en geloofwaardig voor de bevolking.

Daarom hebben beleidsmakers betrouwbare, vergelijkbare en recente informatie nodig over het milieu en over nieuwe en aanhoudende tendensen.

De Commissie gebruikt verschillende bronnen van informatie als zij milieubeleid opstelt, zoals milieumonitoring, gegevens, indicatoren en beoordelingen van de uitvoering van EU-wetgeving, formeel wetenschappelijk onderzoek en "wetenschappelijke initiatieven" van burgers.

De afgelopen decennia zijn de manieren waarop dergelijke informatie verzameld wordt aanzienlijk verbeterd. Helaas blijft de kwaliteit wisselend en als er te veel bronnen zijn, maakt dat de informatie moeilijk toegankelijk.

Op EU-niveau worden momenteel maatregelen getroffen om deze problemen aan te pakken.

INSPIRE is een initiatief om een milieukaart van Europa op te stellen door de gegevens van openbare instanties te harmoniseren en te integreren. Daardoor kunnen beleidsmakers en de bevolking eenvoudiger een overzicht van de milieusituatie krijgen en meer inzicht krijgen in milieueffecten.

SEIS is een initiatief dat in heel Europa het delen en hergebruiken van milieu-informatie wil verbeteren. SEIS bouwt voort op INSPIRE en is gericht op de hele keten van milieu-informatie, van het verzamelen van informatie en de monitoring van netwerken tot het verwerken en analyseren van gegevens. Het houdt zich ook bezig met het verspreiden en bekendmaken van gegevens, o.a aan het grote publiek.

SEIS hanteert een aantal basisbeginselen. Milieu-informatie moet dicht bij de bron beheerd worden, zij moet eenmaal verzameld worden en voor diverse doeleinden verspreid worden en moet gratis en gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig te vergelijken zijn. Zij moet voor het publiek toegankelijk zijn in de eigen taal en worden ondersteund door gratis en open softwarestandaarden.

Een derde intiatief, COPERNICUS, combineert de gegevens van monitoringstations te land, op zee en in de lucht met gegevens van aardobservatiesatellieten. Het doel is milieudatasets te produceren die relevant zijn voor beleidsmakers en die de uitvoering van het beleid ondersteunen.

Zo worden dubbele inspanningen en onnodige administratieve druk op openbare instellingen vermeden.