Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Poznatky a fakty

Politika v oblasti životného prostredia musí byť založená na vedeckých poznatkoch. Toto východisko jej zabezpečuje politickú legitimitu a buduje dôveru verejnosti. Na jej získanie musia byť informácie o životnom prostredí hodnoverné a porovnateľné, zaručene kvalitné a ľahko dostupné.

EÚ si stanovila cieľ, ktorým je zlepšiť fakty využívané v politike v oblasti životného prostredia.

V tejto sekcii môžete nájsť informácie o tom, ako sa pracuje na dosiahnutí tohto cieľa prostredníctvom iniciatív na poskytovanie kvalitnejších informácií pre tvorcov politík, podpory vedeckého výskumu a koordinácie politiky pomocou 7. environmentálneho akčného programu.