Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test

Segwina

Facebook

Il-bażi tat-tagħrif u tal-evidenza

Il-politika tal-ambjent jeħtiġilha tkun appoġġata bi xjenza solida. Dan jiżgura l-leġittimità politika u jibni l-fiduċja pubblika. Biex dan iseħħ, informazzjoni dwar l-ambjent jeħtiġilha tkun kredibbli u komparabbli, il-kwalità tagħha jeħtiġilha tkun lil hinn minn kull dubju, u jeħtiġilha tkun aċċessibbli b'mod faċli.

L-UE stabbilixxiet l-għan li tittejjeb il-bażi ta' evidenza għal politika ambjentali.

F’din it-taqsima tista’ tiskopri kif dan qed jiġri, permezz ta' inizjattivi biex tiġi pprovduta informazzjoni aħjar lil dawk li jfasslu l-politiki, tissaħħaħ ir-riċerka xjentifika, u tiġi kkoordinata l-politika ambjentali permezz tas-seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali.