Sökväg

Vad gör EU för att skydda miljön?

Vad gör EU för att skydda miljön?

Allt välstånd kommer från naturen. Utan den skulle det inte finnas någon ekonomi...
Margaret Atwood

 
När vi ser mark som en gemenskap som vi tillhör kan vi börja bruka den med kärlek och hänsyn... Aldo Leopold

När vi ser mark som en gemenskap som vi tillhör kan vi börja bruka den med kärlek och hänsyn... Aldo Leopold

När vi ser mark som en gemenskap som vi tillhör kan vi börja bruka den med kärlek och hänsyn...
Aldo Leopold

 
 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

EU och miljön

Här kan du läsa om vad EU gör för att skydda miljön – luft, vatten, natur, biologisk mångfald osv.

Webbplatsen sköts av EU-kommissionens generaldirektorat för miljö (GD Miljö). Det inrättades 1973 för att skydda, bevara och förbättra EU:s miljö för nuvarande och kommande generationer.

Kommissionen föreslår initiativ och lagstiftning som ska skydda naturliga livsmiljöer, bidra till rent vatten, ren luft och bra avfallshantering, öka kunskaperna om giftiga kemikalier och hjälpa företag att satsa på en hållbar ekonomi.

Vi ser också till att medlemsländerna tillämpar EU:s miljölagstiftning korrekt och följer upp klagomål från allmänheten och icke-statliga organisationer.

På den här webbplatsen hittar du kortfattad information om miljöarbetet.

Om du behöver mer detaljerad information kan du klicka på länkarna till GD Miljös huvudwebbplats.

 

Följ oss

Facebook

Bilder

  • Greenweek 2015
 

Videoklipp