Navigačný riadok

Ako EÚ chráni životné prostredie?

Ako EÚ chráni životné prostredie?

Všetko bohatstvo pochádza z prírody. Bez nej by neexistovala žiadna ekonomika...
Margaret Atwood

 
Na pôdu sa musíme pozerať ako na komunitu, do ktorej patríme. Potom ju možno začneme využívať s láskou a rešpektom... Aldo Leopold

Na pôdu sa musíme pozerať ako na komunitu, do ktorej patríme. Potom ju možno začneme využívať s láskou a rešpektom... Aldo Leopold

Na pôdu sa musíme pozerať ako na komunitu, do ktorej patríme. Potom ju možno začneme využívať s láskou a rešpektom...
Aldo Leopold

 
 

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Vitajte

Na týchto stránkach nájdete základné informácie o tom, ako sa EÚ podieľa na ochrane životného prostredia, vodných zdrojov, prírody, biodiverzity atď.

Stránky spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie (GR pre životné prostredie), ktoré bolo založené v roku 1973 s cieľom chrániť, zachovávať a zlepšovať životné prostredie Európy pre súčasné a budúce generácie.

Komisia navrhuje politiky a právne predpisy na ochranu prirodzených biotopov, udržiavanie čistého ovzdušia a vody, zabezpečovanie riadnej likvidácie odpadu, získavanie informácií o jedovatých chemikáliách a pomoc podnikom pri prechode na udržateľné hospodárstvo.

Zároveň musí zabezpečiť, aby členské štáty správne uplatňovali environmentálne právne predpisy. To znamená, že im Komisia poskytuje podporu pri dodržiavaní právnych predpisov EÚ a pri riešení sťažností zo strany občanov a mimovládnych organizácií.

Účelom týchto stránok je poskytnúť základné informácie o problematike životného prostredia.

Informácie odbornejšieho charakteru nájdete na portáli GR pre životné prostredie.

 

Sledujte nás

Facebook

Obrázky

  • Greenweek 2015
 

Video