Naršymo kelias

Ką ES daro, kad apsaugotų aplinką?

Ką ES daro, kad apsaugotų aplinką?

„Visas turtas – iš gamtos. Be jos ekonomikos visai nebūtų“
Margaret Atwood

 
„Kai žemę imsime laikyti bendruomenės, kuriai priklausome, dalimi, gal pradėsime ja naudotis su meile ir pagarba“ (Aldo Leopold)

„Kai žemę imsime laikyti bendruomenės, kuriai priklausome, dalimi, gal pradėsime ja naudotis su meile ir pagarba“ (Aldo Leopold)

„Kai žemę imsime laikyti bendruomenės, kuriai priklausome, dalimi, gal pradėsime ja naudotis su meile ir pagarba“
Aldo Leopold

 
 

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Sveiki!

Šioje svetainėje rasite pagrindinę informaciją apie tai, kaip ES stengiasi saugoti aplinką – orą, vandenį, gamtą, biologinę įvairovę ir pan.

Ją jums parengė Europos Komisijos aplinkos generalinis direktoratas (Aplinkos GD). Jis įsteigtas 1973 m., siekiant išsaugoti ir gerinti Europos aplinką dabartinei ir būsimoms kartoms.

Europos Komisija siūlo politikos priemones ir teisės aktus, kuriais apsaugomos natūralios buveinės, oras ir vanduo, užtikrinamas tinkamas atliekų šalinimas, gilinamos žinios apie toksiškas chemines medžiagas ir padedama įmonėms pereiti prie tvarios ekonomikos.

Mes taip pat užtikriname, kad valstybės narės tinkamai taikytų ES aplinkos teisės aktus. Tai reiškia, kad padedame joms laikytis teisės aktų, dėl kurių jos susitarė, ir nagrinėjame piliečių bei nevyriausybinių organizacijų skundus.

Šiuose puslapiuose pateikiama glausta informacija.

Jei jums reikia labiau specializuotos informacijos, spustelėkite nuorodas į pagrindinę Aplinkos GD interneto svetainę.

 

Follow us

„Facebook“

Nuotraukos

  • Greenweek 2015
 

Vaizdo siužetai