Cesta

Co pro ochranu životního prostředí dělá EU?

Co pro ochranu životního prostředí dělá EU?

Veškeré bohatství pochází z přírody. Bez ní by žádná ekonomie neexistovala...
Margaret Atwood

 
Budeme-li pohlížet na zemi jako na společenství, k němuž patříme, začneme se k ní chovat s láskou a úctou... Aldo Leopold

Budeme-li pohlížet na zemi jako na společenství, k němuž patříme, začneme se k ní chovat s láskou a úctou... Aldo Leopold

Budeme-li pohlížet na zemi jako na společenství, k němuž patříme, začneme se k ní chovat s láskou a úctou...
Aldo Leopold

 
 

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Vítejte na stránkách Generálního ředitelství pro životní prostředí

Naleznete zde základní informace o tom, jakou činnost EU v oblasti ochrany životního prostředí vyvíjí – co dělá například pro ochranu ovzduší proti znečištění, ochranu vodních zdrojů, fauny a flóry či pro zachování biologické rozmanitosti naší planety.

Stránky spravuje Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise (dále jen „GŘ pro životní prostředí“), které vzniklo v roce 1973 za účelem ochrany, zachování a zvyšování kvality životního prostředí v Evropě v zájmu současných i budoucích generací

Komise navrhuje politiky a právní předpisy, které zvyšují ochranu přírodních stanovišť, zabraňují dalšímu znečišťování ovzduší a vodních zdrojů, zajišťují náležité nakládání s odpady, prohlubují naše znalosti o využití toxických chemických látek a pomáhají podnikům v transformaci na udržitelné hospodářství.

Zároveň musí zajistit, aby členské státy právní předpisy EU v oblasti životního prostředí správně a řádně uplatňovaly. Pomáhá jim proto plnit požadavky právních předpisů, na kterých se společně dohodly, a reagovat na stížnosti občanů a nevládních organizací.

Účelem těchto stránek je poskytnout základní informace o problematice životního prostředí.

Informace odbornějšího charakteru naleznete na hlavních internetových stránkách GŘ ENV.

 

Sledujte nás

Facebook

Fotografie

  • Greenweek 2015
 

Video