Навигационна пътека

Какво прави ЕС за опазване на околната среда?

Какво прави ЕС за опазване на околната среда?

Всяко богатство идва от Природата. Без нея икономиката нямаше да съществува...
Маргарет Атууд

 
Когато видим, че земята е общност, към която принадлежим, ще се научим да се отнасяме към нея с любов и ува

Когато видим, че земята е общност, към която принадлежим, ще се научим да се отнасяме към нея с любов и уважение... Алдо Леополд

Когато видим, че земята е общност, към която принадлежим, ще се научим да се отнасяме към нея с любов и уважение...
Алдо Леополд

 
 

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Добре дошли!

На тези страници ще намерите основна информация за действията на ЕС за защита на околната среда — въздуха, водата, природата, биологичното разнообразие и така нататък.

Информацията се предоставя от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия (ГД „Околна среда“). Тя е създадена през 1973 г. с цел опазване, съхраняване и подобряване на околната среда в Европа за сегашните и бъдещите поколения.

Комисията предлага политики и законодателство за опазване на естествените местообитания, поддържане на водите и въздуха чисти, гарантиране на подходящо изхвърляне на отпадъците, подобряване на знанията за токсичните химически вещества и подпомагане на преминаването на предприятията към устойчива икономика.

Ние също така следим дали държавите членки прилагат правилно правото на ЕС в областта на околната среда. Това означава, че им помагаме да спазват законодателството, за което са се договорили, и проследяваме жалбите на граждани и неправителствени организации.

На тези страници ще намерите общи сведения.

Ако имате нужда от по-специализирана информация, щракнете върху връзките към главния уебсайт на ГД „Околна среда“.

 

Следвайте ни

Facebook

Снимки

  • Greenweek 2015
 

Видео