Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Zagrożenie hałasem w UE

Zagrożenie hałasem w UE

Z badań wynika, że nadmierny hałas odpowiada za wiele problemów zdrowotnych. Tymczasem coraz większa grupa Europejczyków jest narażona na wysoki poziom hałasu. Hałas ma również szkodliwy wpływ na przyrodę. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do sporządzania map poziomu hałasu w dużych miastach, a także na drogach, liniach kolejowych i lotniskach. Muszą też sporządzać plany działań umożliwiające walkę z tym problemem.

Hałas, którego źródłem jest transport, przemysł i działalność rekreacyjna, stanowi coraz poważniejszy problem. Za zagrożenie hałasem w miastach odpowiada ruch uliczny – codzienne prawie 70 mln Europejczyków mieszkających w miastach zmaga się z poziomem hałasu przekraczającym 55 decybeli, którego źródłem jest wyłącznie ruch uliczny. Według Światowej Organizacji Zdrowia długoterminowe narażenie na działanie takich poziomów hałasu może skutkować podwyższonym ciśnieniem krwi i zawałami serca.

Około 50 mln osób mieszkających w obszarach miejskich cierpi z powodu wysokiego poziomu hałasu ulicznego w nocy, który ma szkodliwy wpływ na zdrowie 20 mln z nich.

Poważne skutki niosą ze sobą problemy ze snem. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, aby możliwy był zdrowy sen, stały hałas z otoczenia nie powinien przekraczać 30 decybeli, a poszczególne odgłosy – 45 decybeli.

Inne konsekwencje nadmiernego hałasu to problemy ze słuchem, jak na przykład szumy uszne, a także problemy związane ze zdrowiem psychicznym i ze stresem.

Hałas może skutkować mniejszą wydajnością w pracy i trudnościami w szkole.

Cierpią nie tylko ludzie, ale również ptaki i zwierzęta. Niektóre z nich potrafią dostosować się do warunków miejskich, jednak inne, uciekając przed hałasem, opuszczają swoje stałe tereny rozrodu i zdobywania pożywienia.

Prawo UE zobowiązuje organy publiczne do informowania społeczeństwa o skutkach zagrożenia hałasem oraz do zasięgania opinii społecznej w sprawie działań, jakie mają zostać podjęte w ramach walki z hałasem. Dzięki temu jako obywatele możemy sprawdzić, czy działania te są skuteczne, oraz w razie potrzeby zwrócić się w tej sprawie do wybranych przez siebie przedstawicieli poszczególnych szczebli władzy.