Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Geluidshinder in de EU

Een steeds groter aantal Europeanen heeft thuis of op het werk last van lawaai en dit kan hun gezondheid aantasten.

Geluidshinder wordt in verband gebracht met tal van gezondheidsproblemen en het aantal Europeanen dat wordt blootgesteld aan hoge geluidsniveau´s neemt toe. Lawaai heeft ook schadelijke invloed op in het wild levende dieren. De EU-landen moeten geluidsniveaus´s in grote steden en bij (spoor)wegen en vliegvelden in kaart brengen en plannen bedenken om het probleem tegen te gaan.

Lawaai van verkeer, industrie en recreatieve activiteiten is een groeiend probleem. Het wegverkeer is de grote boosdoener in de stad: iedere dag worden hier bijna 70 miljoen Europeanenblootgesteld aan verkeerslawaai van meer dan 55 dB. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan lange blootstelling aan dergelijke niveau´s leiden tot verhoogde bloeddruk en hartaanvallen.

Ongeveer 50 miljoen mensen in stedelijke gebieden hebben ´s nachts last van buitensporig verkeerslawaai. Bij 20 miljoen van hen heeft dit daadwerkelijk een schadelijk effect op hun gezondheid.

Het grootste probleem is slaapgebrek. Voor een goede nachtrust adviseert de WHO dat het achtergrondlawaai onder de 30 dB blijft met pieken die niet boven 45 dB uitkomen.

Er is ook sprake van andere aandoeningen, waaronder gehoorproblemen zoals oorsuizen, geestelijke problemen en stress.

Het lawaai kan ook een negatieve weerslag hebben op beroepsprestaties en kinderen kunnen er hinder van ondervinden bij het maken van huiswerk.

Vogels en andere dieren lijden er eveneens onder. Terwijl sommige diersoorten zich weten aan te passen aan een stedelijk bestaan, worden andere soorten juist uit hun habitat verjaagd.

EU-wetten verplichten de autoriteiten het grote publiek te informeren over de gevolgen van geluidsoverlast en hen te raadplegen over geplande maatregelen tegen geluidsoverlast De burgers kunnen dan zien dat dit soort maatregelen effect sorteert en kunnen eventueel contact opnemen met volksvertegenwoordigers.