Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Sláinte agus folláine

Tá sláinte an duine á cur i mbaol de dheasca droch‑cháilíochta aeir atá mar thoradh ar thruailliú agus astaíochtaí agus is í is cúis le roinnt mhaith básanna anabaí san Eoraip.

Is féidir tionchar tromchúiseach ar an tsláinte a bheith ag truailliú. Tá sé mar aidhm ag beartais an AE saoránaigh a chosaint ó bhrú a bhaineann leis an timpeallacht agus ó bhaol dá sláinte agus dá bhfolláine.
Bíonn foinse éigin ag an truailliú i gcónaí. Tá reachtaíocht chomhshaoil na hEorpa bunaithe ar an bprionsabal "íoc mar a thruaillítear", prionsabal a aimsíonn foinse an truaillithe agus a chuireann iallach ar an té a thruaillíonn íoc as an díobháil atá déanta. Spreagadh is ea é sin do ghnólachtaí fáil réidh le truailleáin dhíobhálacha sula ndéantar aon díobháil.
Sa chuid seo den suíomh, beidh tú in ann teacht ar eolas faoi bhearta an AE maidir le cosaint a thabhairt don aer, dul i ngleic leis an mbaol atá ann dár n-uiscí, ceimiceáin a rialú agus gníomhú i dtaobh torainn.