Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Ūdens tīrība

Likumdošanā ir paredzēti stingri kontroles mehānismi, lai nepieļautu ķimikāliju un mēslojuma ieskalošanu strautos un upēs.

Ūdens kvalitātes uzlabošana ir viens no galvenajiem ES ūdens resursu politikas uzdevumiem. Gadu gaitā daudzas Eiropas upes, strauti, ezeri un jūras tika piesārņoti, un izmaiņas ūdenstecēs ietekmēja ūdens ekosistēmas. Tāpēc ES ieviesa pasākumus, lai palīdzētu ūdeņiem atveseļoties.

Komisija no dalībvalstīm regulāri saņem ziņojumus par dzeramā ūdens kvalitāti un rūpīgi tos analizē. Lielākajā ES daļā ir izcili kvalitatīvs dzeramais ūdens, lai gan lauku apvidos situācija nav tik spīdoša.

Lauku saimniecības var radīt ievērojamu piesārņojumu, jo to lietotos minerālmēslus, kūtsmēslus un pesticīdus nokrišņi nereti ieskalo upēs, strautos un ezeros. Tīrumos tie uzlabo kultūraugu augšanu, bet ūdenī to ietekmē var pamatīgi savairoties aļģes. Tad samazinās skābekļa saturs ūdenī, smok zivis un citas dzīvās radības. Tāpēc ir ieviesti stingri kontroles pasākumi, kuri nosaka, ar kādām vielām un kad drīkst apstrādāt laukus.

Ķīmiskās vielas, ko izmanto augu kaitēkļu vai nezāļu apkarošanai, var arī iznīcināt augus un dzīvās būtnes ūdenī. Tāpēc ir aizliegta šo vielu izsmidzināšana no gaisa, un ūdensteces ir aizsargātas ar buferzonām.

Dažās rūpniecības nozarēs ražošanas procesā rodas vielas, kas ir kaitīgas videi un cilvēku veselībai, taču ir pieņemti stingri likumi un ieviestas ekoloģiskākas tehnoloģijas, kas ir samazinājušas rūpnieciski radīto ūdens piesārņojumu.

Vairums notekūdeņu tiek attīrīti, lai izfiltrētu organiskās vielas, tad tos parasti dezinficē vai apstrādā, lai likvidētu barības vielas. Taču daudzviet Eiropā vēl ir jāuzlabo notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

Arī paši cilvēki var radīt piesārņojumu. Mēs lietojam zāles, kuras, pareizi nelikvidētas, var nokļūt augsnē, upēs un ezeros, kur tās kaitīgi iedarbojas uz augiem un dzīvniekiem.

Toties lielākajā daļā ES peldvietu ūdens tagad ir tīrs. Turklāt augstākās kategorijas saldūdens peldvietu īpatsvars no 1990. līdz 2009. gadam ir palielinājies gandrīz divkārt.