Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Čisté vodní zdroje

Přísné právní předpisy omezují používání chemických látek a hnojiv, jež by se ze zemědělské půdy mohly dostat do vodních toků.

Zlepšování kvality vodních zdrojů je hlavním cílem vodohospodářské politiky EU. Znečištěných je mnoho evropských řek, potoků, jezer, rybníků a pobřežních vod. Změny evropských vodních toků ovlivňují vodní ekosystémy. EU proto přijala opatření, jimiž chce dosáhnout návrat vodních zdrojů do jejich původního stavu.

Komise pravidelně dostává od členských států zprávy o jakosti pitné vody a provádí jejich podrobný rozbor. Ve většině členských zemí má pitná voda vynikající kvalitu. Na venkově je však situace o něco horší.

Právě zemědělská činnost může být významným zdrojem znečištění, jelikož se při ní používají chemická i přírodní hnojiva a pesticidy, které se pravidelně dostávají se tak pravidelně do řek, potoků a jezer. Na poli tyto látky přispívají k růstu plodin, ale ve vodě mohou vést k nadměrnému růstu řas. Tím se snižuje množství kyslíku ve vodě a ryby a jiní živočichové se tak mohou udusit. Proto byly zavedeny přísné kontroly toho, jaké látky se mohou na polích používat a v kterém období.

Chemické látky používané k eliminaci nežádoucích škůdců nebo rostlin mohou zároveň poškodit vodní rostliny a živočichy. Z tohoto důvodu je zakázán letecký postřik a vodní toky jsou chráněny tzv. nárazníkovými zónami.

Některá průmyslová odvětví vyrábějí látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí i lidské zdraví, avšak díky přísným zákonům a využívání čistších technologií se daří jimi způsobené znečištění omezovat.

Většina odpadních vod se upravuje, aby se z nich odstranily organické látky. Často se odpadní vody rovněž dezinfikují nebo se z nich odstraňují živiny. V mnoha regionech Evropy se však ještě musí sběr a čištění odpadních vod optimalizovat.

Přímým zdrojem znečištění může být i lidská činnost. Například když nedoužíváme některé léky a vyhodíme je jednoduše do koše, mohou se dostat do půdy, řek a jezer a mít tak negativní důsledky pro rostliny a zvířata.

Většina vod ke koupání v EU má v současné době dobrou kvalitu — počet sladkovodních lokalit ke koupání s nejvyšší kvalitou vody se mezi lety 1990-2009 téměř zdvojnásobilo.