Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Vandens išteklių valdymas

ES teisės aktais saugomi gyvybiškai svarbūs gėlo vandens ištekliai, kontroliuojant kelių valstybių teritorijomis tekančias upes.

Žmonėms, gamtai ir ekonominei veiklai gyvybiškai būtina turėti galimybę naudotis geros kokybės vandeniu. Daugybės jo reikia energijai, maisto produktams ir kasdieninio vartojimo prekėmis gaminti. Atkurti natūralią vandens kelių būklę būtina siekiant užtikrinti, kad žuvys, paukščiai ir kiti gyvūnai galėtų pramisti ir turėtų reikalingas buveines.

Vandens kelias cikliškas – jis nuolat cirkuliuoja ratu iš jūrų į atmosferą, žemę ir per ežerus, upes ir gruntą grįžta atgal į jūrą.

Europos pagrindiniame vandens išteklių valdymo teisės akte – Vandens pagrindų direktyvoje – nustatyta, kad upių baseinai yra sistemos, kurios turi būti valdomos koordinuotai, net jeigu su tuo būtų susijusios kelios šalys. Šiuo teisės aktu siekiama užtikrinti, kad iki 2015 m. visoje ES vanduo būtų geros kokybės.

Labai svarbu, kad nebūtų užteršta ir jūrų aplinka. Teršalai į jūrą dažnai patenka iš žemės, tačiau jų gali patekti ir dėl žmogaus veiklos jūroje arba iš atmosferos. Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje apibrėžtas koordinuotas žmogaus veiklos, turinčios įtakos jūrų aplinkai, valdymas. Taip siekiama, kad iki 2020 m. jūrų vandenys taptų švarūs. Kitais ES teisės aktais siekiama apsaugoti geriamąjį vandenį ir maudyklas.

Kad vandens ištekliai būtų valdomi tinkamai, reikia atidžiai kontroliuoti kokybę. Valstybės narės turi patikrinti savo vandenų būklę ir parengti planus, kaip jie bus valomi. Šie planai saugomi centrinėje duomenų bazėje WISE (angl. „Water Information System for Europe“ – Europos vandens informacinė sistema).

Keičiantis klimatui Europą gali dažniau užklupti potvyniai ir sausros. Taip pat gali pakisti vandens ekosistemos. Turėsime prisitaikyti, t. y. geriau valdyti vandens išteklius.

Akivaizdu, kad turime dėti daugiau pastangų, kad pagerėtų Europos vandens išteklių kokybė ir kiekybė, bei užtikrinti, kad gyventojai jais naudotųsi išmintingai. Veiksmai, kurių reikia imtis iki 2020 m., apibrėžti Europos vandens išteklių apsaugos plane. Siekiama užtikrinti, kad artimoje ateityje europiečiai turėtų pakankamai geros kokybės vandens išteklių.