Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Tvari gamyba ir vartojimas

Vartotojai vis geriau suvokia produktų poveikį aplinkai ir ekologinis ženklinimas jiems padeda pagrįstai nuspręsti, ką pasirinkti.

Kad išspręstume šiandien kylančias problemas, turime gaminti ir vartoti kitaip. Turime kurti daugiau vertėsmažesnėmis sąnaudomis, mažesne kaina ir daryti minimalų poveikį aplinkai. Reikia pasiekti daugiau naudojant mažiau.

Dėl veiksmingesnių gamybos procesų ir geresnių aplinkos valdymo sistemų galima gerokai sumažinti taršą bei atliekų ir sutaupyti vandens bei kitų išteklių. Tai taip pat naudinga verslui, nes gali sumažėti veiklos sąnaudų ir priklausomybė nuo žaliavų.

Prekių gamybos poveikį gali sumažinti ekologinis projektavimas ir ekologinės inovacijos. Jie gali padėti pasiekti, kad produktai apskritai būtų ekologiškesniper visą jų gyvavimo ciklą, ir skatinti geresnių gamybos technologijų paklausą.

Daug ką pakeisti gali ir vartotojai nuspręsdami, ką ir kaip vartoti.

Didžiausią mūsų vartojimo poveikį aplinkai daro maisto, statybos ir transporto sektoriai. Juose ir reikia didžiausių pokyčių. Pavyzdžiui, patobulinus statybą ir efektyviau naudojant pastatus ES, galutinis energijos suvartojimas galėtų būti 42 % mažesnis, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis – apie 35 % mažesnis, o vandens galėtume suvartoti iki 30 % mažiau.

Ekologinis ženklinimas gali padėti vartotojams geriau nuspręsti, ką pasirinkti. ES ekologiniu ženklu žymimi produktai ir paslaugos, kurių poveikis aplinkai yra mažesnis per visą jų gyvavimo ciklą. Kriterijus parengė mokslininkai, NVO ir suinteresuotosios šalys, siekdami sukurti patikimą būdą pasirinkti tai, kas aplinkos atžvilgiu atsakinga.

Kuriant ekologiškesnę ES ekonomikąitin svarbus vaidmuo tenka valdžios institucijoms. Viešųjų įstaigų išlaidos sudaro beveik 20 % ES BVP, taigi nustatydamos tinkamas sąlygas jos gali labai padėti nukreipti rinką tvaresnės veiklos keliu. Viešosioms įstaigoms skiriant daugiau lėšų ekologiškiems sprendimams gali padidėti paslaugų ir prekių, kuriems sukurti ištekliai naudojami efektyviau, paklausa.

Taigi nors jau yra taikomos įvairios priemonės tvaresniam vartojimui ir gamybai skatinti, prisidėti gali kiekvienas. Plačiau šia tema žr. efektyvaus išteklių naudojimo puslapį.