Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Zarządzanie zasobami naturalnymi

Zarządzanie zasobami naturalnymi

Aby przeżyć i zapewnić sobie dobrobyt, potrzebujemy zasobów naturalnych, takich jak metale, minerały, drewno, gleba, żywność, powietrze i woda, jednak zużywamy jeszybciej, niż są one w stanie się odnowić. Doprowadzając do wyginięcia zwierząt i roślin, które utrzymują nasze ekosystemy w równowadze, sami ściągamy na siebie przyszłe problemy. Co zatem możemy zrobić?

Jeśli nie zmienimy swojego zachowania do 2050 r., będziemy wydobywać pięć razy więcej zasobów naturalnych niż dzisiaj. W rzeczywistości prawdopodobnie nie będzie to możliwe. Ponad 60 proc. naszych ekosystemów już jest wykorzystywana ponad miarę, światowe zasoby rybne są poważnie zagrożone, a jakość naszych wód i powietrza pogarsza się z powodu nadmiernego wyrębu lasów.

Liczba ludności świata niedługo osiągnie 9 mld, musimy więc oszczędniej korzystać z zasobów, tak aby poprawiać stan środowiska, a nie – jak dotychczas – niszczyć je.
UE wprowadziła długoterminową strategię ograniczania szkód wyrządzonych poprzez nadmierne zużywanie zasobów naturalnych. Jej celem jest uzyskiwanie większych rezultatów przy mniejszym zużyciu zasobów oraz w miarę możliwości stosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska opcji niż korzystanie z zasobów.

Musimy ograniczyćwpływ, jaki wywiera na środowisko nasza produkcja i konsumpcja, i to na wszystkich etapach – począwszy od wydobycia surowców przez używanie gotowych produktów po gospodarkę odpadami. W tym celu najlepiej będzie, jeśli opracujemy nowe, lepsze projekty produktów i zachęcimy producentów do stosowania technologii produkcji, które umożliwiają oszczędniejsze zużycie zasobów.

Jeśli zmniejszymy ilość zużywanych zasobów i będziemy w większym stopniu stosować metody ich odzysku i recyklingu, będziemy mogli ponownie wykorzystywać cenne surowce i ograniczymy emisję zanieczyszczeń. I tak na przykład recykling aluminium pozwala zaoszczędzić około 95 proc. energii w porównaniu z wydobyciem. Z kolei ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska, pozwala zmniejszyć emisje metanu – jednego ze szkodliwych gazów cieplarnianych.

Musimy też być lepiej informowani o skutkach naszych działań. PKB mierzy wartości monetarne, ale nie mierzy czynników, którymi nie da się handlować, jak na przykład czyste środowisko naturalne. Nowe wskaźniki – nad którymi Komisja obecnie pracuje – pomogą nam lepiej zmierzyć aspekty środowiskowe i społeczne oraz wpływ na nasz dobrostan. Pomogą nam też zrozumieć, co musimy zmienić, aby oszczędniej gospodarować zasobami.