Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Beheer van natuurlijke hulpbronnen

Grondstoffen zoals hout kunnen opraken als ze niet goed worden beheerd.

We hebben natuurlijke hulpbronnen, zoals metalen, mineralen, bossen, grond, voedsel, water en lucht nodig voor onze welvaart en ons welzijn, maar we gebruiken ze sneller dan we ze kunnen vervangen. Als we de dieren en planten uitroeien die onze ecosystemen in evenwicht houden, dan staan ons in de toekomst grote problemen te wachten. Wat kunnen we eraan doen?

Als we zo doorgaan verbruiken we in 2050 nog vijf keer zoveel als we nu al uit de natuur halen. Dat is niet houdbaar. Meer dan 60% van onze ecosystemen wordt nu al te zwaar belast, wereldwijd worden visbestanden overbevist, en de water- en luchtkwaliteit gaat achteruit doordat we teveel bomen kappen.

Nu de wereldbevolking naar de 9 miljard mensen gaat, moeten we als samenleving onze hulpbronnen efficiënter gaan gebruiken. We moeten het milieu gaan verbeteren, en niet langer schaden.
De EU heeft al een langetermijnstrategie om de schade als gevolg van niet-duurzaam hulpbronnengebruik te beperken. Het doel is met minder grondstoffen een grotere meerwaarde te creëren en zoveel mogelijk milieuvriendelijke alternatieven te gebruiken.

We moeten de milieueffecten van productie en consumptie in elke fase verminderen: van de winning van grondstoffen tot het gebruik van de eindproducten en het afval dat ze opleveren. Dat lukt het best door het ontwerp van producten te verbeteren en zuinige productieprocessen te ontwikkelen.

Als we minder grondstoffen gebruiken, en meer hergebruiken en recycleren, dan kunnen we onze waardevolle hulpbronnen langer gebruiken en zorgen we voor minder uitstoot. Door aluminium te recycleren in plaats van nieuwe grondstoffen te winnen besparen we ongeveer 95% aan energie. En de uitstoot van methaan, een krachtig broeikasgas, neemt af als we minder afval storten.

Er is ook meer voorlichting nodig. Het bbp meet alleen wat in geld kan worden uitgedrukt, maar geen dingen die niet kunnen worden verhandeld, zoals een schoon milieu. Extra indicatoren, waar de Commissie momenteel aan werkt, kunnen ons helpen om de toestand van het milieu, maatschappelijke problemen en het algemeen welzijn te kwantificeren. We begrijpen dan beter wat er moet veranderen om efficiënter om te springen met grondstoffen.