Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Afvalpreventie en afvalbeheer

Recycling en hergebruik van afval is veel beter dan storten en verbranden, maar afvalpreventie is nog beter

Afval wordt traditioneel gezien als bron van vervuiling. Maar goed afvalbeheer kan waardevolle materialen opleveren, vooral nu veel daarvan schaars worden.

In de EU wordt 16 ton materiaal per persoon per jaar gebruikt. 6 ton daarvan wordt afval, de helft van dat afval belandt op een vuilnisbelt. Veel EU-landen zien het storten van vuil als de belangrijkste manier om met afval om te gaan, maar dat kan niet blijven duren.

Vuilnisbelten kunnen leiden tot bodem-, water- en luchtverontreiniging. Bij ongecontroleerd storten kunnen gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen die de volksgezondheid in gevaar brengen. Maar bovenal gaan waardevolle materialen verloren.

De beste oplossing is minder of geen afval te produceren. Als dat niet mogelijk is, zijn hergebruik, recycling en terugwinning goede alternatieven.

Goed afvalbeheer kan een forse bijdrage leveren tot de economische groei en de werkgelegenheid. We besparen grondstoffen en voorkomen dure saneringen en gezondheidsproblemen.

Uit een onderzoek uit 2012 bleek dat als alle EU-afvalwetgeving volledig uitgevoerd zou worden, Europa 72 miljard euro per jaar zou besparen, de omzet van de sector afvalbeheer en recycling met 42 miljard euro zou toenemen en er in de periode tot 2020 zo'n 400.000 banen geschapen zouden worden.

Waarom gebeurt dat dan niet? Vaak omvat de prijs van goederen niet de werkelijke kosten van de verwijdering na gebruik. Als die wel zouden worden meegerekend, zou dat helpen om de hoeveelheid afval terug te dringen. Illegale praktijken komen veel voor, vooral in landen waar het afval niet wordt gescheiden en waar weinig aandacht aan recycling, herwinning en rechtshandhaving wordt besteed.

De EU probeert het afvalbeheer te verbeteren in EU-landen waar het afvalbeleid faalt. Zij raadt economische maatregelen aan, zoals belastingen op vuilnisbelten, een verplichting van producenten om goederen na gebruik terug te nemen en burgers laten betalen voor hun afval.

EU-wetgeving over bijvoorbeeld elektrische apparatuur, verpakkingen, batterijen en afgedankte auto's hebben al geleid tot enorme verbeteringen bij de inzameling en verwerking van afval. Als gevolg daarvan bevatten veel producten tegenwoordig minder gevaarlijke stoffen. Maar er is nog altijd ruimte voor verbetering!