Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Inovacije

Potrebujemo nove, okolju prijazne tehnologije, ki bodo imele vse večjo vlogo v gospodarstvu EU.

Če želimo zavarovati okolje in doseči večjo konkurenčnost industrije EU, potrebujemo tehnologije, postopke in poslovne modele, ki gospodarneje izrabljajo vire. Takšne rešitve imenujemo eko inovacije.

Evropska unija si prizadeva preiti na nizkoogljično gospodarstvo, gospodarno z viri. To pa bo mogoče, samo če bomo s temeljitimi spremembami v proizvodnji in potrošnji zmanjšali pritisk na okolje.

Rešitev so lahko ekološke industrijske panoge. Z njimi lahko preprečimo in popravimo škodo, povzročeno okolju, in odpravimo težave, kot sta hrup in poškodba ekosistemov. Nepogrešljive so na področjih ravnanja z odpadki in odpadno vodo, obnovljivih virov energije, onesnaževanja zraka in trajnostne gradnje.

Okoljske tehnologije so pomemben del gospodarstva EU. Letno ustvarijo 320 milijard evrov prometa, od leta 2004 dalje se njihov tržni delež vsako leto poveča za 8 %. Tržni delež EU predstavlja tretjino svetovnega trga in bi se lahko do leta 2020 podvojil na več kot 2200 milijard evrov.

Evropska unija podpira zelene tehnologije in izdelke z raznimi programi in politikami financiranja.

Akcijski načrt za eko inovacije je denimo namenjen spodbujevalnikom eko inovacij in odpravi ovir, ki preprečujejo njihovo uporabo. Pomaga financirati raziskave in inovacijske projekte ter ekološko inovativna podjetja. Program za konkurenčnost in inovacije omogoča lažji dostop do finančnih sredstev malim podjetjem in tako spodbuja raziskave in inovacije.

Med težavami, ki pestijo nove tehnologije, je slaba verodostojnost. Zaupanje trga naj bi povečala shema EU za preverjanje okoljskih tehnologij in njena mreža centrov, ki potrjujejo uporabnost ekoloških inovacij.

Program LIFEpodpira projekte, katerih cilj je preprečevanje podnebnih sprememb, zmanjševanje odpadkov in gospodarnejša rabo virov, preprečevanje onesnaževanja, ravnanje z odpadnimi vodami, rekami, morji in obalami ter izboljšave mestnega okolja. Program LIFE je doslej sofinanciral že več kot 1950 projektov, skupno 3,6 milijarde evrov vredna naložba, od česar je program prispeval 1,2 milijardi evrov. Razpis za prijavo projektov objavijo vsako leto.