Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Grön ekonomi

Den ekonomiska politiken måste användas för att uppmuntra ett hållbart beteende som tar hänsyn till naturens värde.

Ekonomisk tillväxt har hittills ofta betraktats som något som är beroende av att man förbrukar naturresurser som om de vore oändliga. Resultatet är att resurserna överutnyttjas med risk för resursbrist och prisökning.

Numera söker allt fler människor och ekonomer efter alternativa ekonomiska modeller som skapar välstånd utan att skada miljön.

Här kan du läsa hur EU hjälper allmänheten och medlemsländerna att miljöanpassa sina ekonomier genom bättre resurshantering, ekonomiska instrument som är bra för miljön, stöd till innovation, bättre vatten- och avfallshantering och insatser för att öka hållbar konsumtion och produktion.