Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Zielona gospodarka

Polityka gospodarcza może posłużyć do promowania wzorców zachowań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem i uwzględniających wartość naturalnych ekosystemów.

W przeszłości wzrost gospodarczy często zależał od zużycia surowców naturalnych, tak jakby ich złoża były nieograniczone. Konsekwencją tego jest kryzys zasobów naturalnych, który pociąga za sobą groźbę niedoboru surowców i stale rosnące ceny.

Dzisiaj coraz częściej społeczeństwo i ekonomiści zwracają się ku innym modelom gospodarki, zgodnie z którymi dobrobyt można tworzyć, nie niszcząc środowiska.

Z tej części można dowiedzieć się, jak UEpomaga społeczeństwom i rządom przejść na zielonągospodarkę poprzez lepsze gospodarowanie zasobami, wykorzystanie instrumentów gospodarczych, które sprzyjają ochronie środowiska, udzielanie wsparcia innowacyjnym projektom, prowadzenie efektywniejszej polityki gospodarki wodą i odpadami, a także podejmowanie wysiłków na rzecz rozwoju zrównoważonej konsumpcji i produkcji.