Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Екологичната икономика

Икономическата политика трябва да се използва за насърчаване на устойчиво поведение, отчитащо значението на природните системи.

В миналото икономическият растеж се е основавал на използването на природните ресурси по такъв начин, сякаш те са неограничени. Това доведе до „криза на ресурсите“, заплаха от недостиг и повишаване на цените.

В днешно време все по-голям брой граждани и икономисти се стремят към различни икономически модели, при които богатството може да се създава без да се вреди на околната среда.

В този раздел може да научите как ЕС помага на гражданите и правителствата да направят по-екологичнаикономиката чрез по-добро управление на ресурсите, икономически инструменти, благоприятни за околната среда, подкрепа за иновациите, по-добри политики за водите и отпадъците, както и усилия за повишаване на устойчивото потребление и производство.