Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Ефективност на ресурсите в ЕС

Повече рециклиране и повишена ефективност ще спомогнат за облекчаване на натиска върху намаляващите ресурси на планетата.

Растежът на световната икономика оказва прекомерен натиск върху ресурсите на планетата. Положението ще се влоши, когато световното население достигне 9 милиарда души. По-голямата конкуренция за ограничените ресурси ще доведе до по-високи цени и нестабилност — глобални тенденции, които ще имат значително въздействие върху европейската икономика.

Затова ЕС настоява за „ефективност на ресурсите“, което означава използване на ресурсите по по-устойчив начин. Суровините като вода, минерали и дървен материал трябва да се управляват по-ефективно през целия им жизнен цикъл — от момента на добиване до тяхното изхвърляне.

По-малката зависимост на Европа от ограничените ресурси ще я направи по-малко уязвима от недостига на доставките и нестабилността на пазарните цени. Екологосъобразните технологии и възобновяемите енергийни източници, екологичните индустрии и рециклирането могат да помогнат. Това ще е добре за всички: ако продължаваме да използваме ресурсите както досега, до 2050 г. ще са ни нужни повече от две планети за осигуряване на ресурси.

Три четвърти от нашето въздействие се дължи на хранително-вкусовата промишленост, строителството и транспорта. Поради това трябва да променим начина, по който произвеждаме и потребяваме храна. Нужни са и по-добра инфраструктура и по-екологичен транспорт. Препроектирането на продуктите ще ги направи по-добри както за нас, така и за околната среда.

За да извършим промяната е необходимо да разполагаме с подходяща информация за нейната цена. Европа се нуждае от ясни политики, които да позволят промените да настъпят.

Визията на ЕС е за икономика, която расте, като същевременно зачита ограниченията на ресурсите и планетата като цяло. За по-голяма ефективност на ресурсите милиони предприятия и потребители ще трябва да променят начините, по които произвеждат и консумират. Всички ще трябва да работят за насочване на политиката, финансирането, инвестициите, научните изследвания и иновациите в една и съща посока.

Европа 2020“ — стратегията за растеж на ЕС — цели да превърне ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Един от градивните елементи на тази инициатива е пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа. Тя определя посоката към една по-устойчива икономика с политически инициативи, насочени към стимулиране на иновациите за постигане на краткосрочни и дългосрочни ползи за икономиката и околната среда.