Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Ekonomiska miljöincitament

Den ekonomiska politiken måste användas för att uppmuntra ett hållbart beteende som tar hänsyn till de naturliga systemens värde.

Om människor och företag automatiskt skulle tänka på hur deras beslut påverkar resurser, hälsa och miljö, skulle många problem kunna undvikas. Ett sätt att uppmuntra folk att skydda miljön, undvika föroreningar, eliminera avfall och ta hand om naturresurser är att införa ett ekonomiskt incitament. Det är därför som miljöpolitiken försöker att använda ekonomiska instrument för att ändra människors beteende.

Mycket i EU sitter fast i affärsmodeller, infrastrukturer och beteendemönster som utnyttjar resurserna på ett sätt som tar för lite effektivitetshänsyn. Men världen förändras och resurserna börjar redan ta slut. Det är dags att gå mot resurseffektivitet i alla industrisektorer.

Skatter men kan få samhället att ändra kurs. Genom att öka skatten på miljöförstörande verksamhet och minska skatten på arbete kan vi förbättra miljön och skapa fler jobb. En del EU-länder har redan gjort sådana reformer.

Den ekonomiska politiken är ett kraftfullt redskap för att åstadkomma förändringar. Varför har vi inte priser som återspeglar resursförbrukningens verkliga kostnader? Bidrag kan vara bra på kort sikt men måste användas med försiktighet, annars kan de skada miljön.

Vi behöver också bättre information. Vi måste ändra vårt sätt att mäta ekonomiska faktorer. Vi behöver metoder som ger oss en uppfattning om naturens värde och de verkliga kostnaderna för miljöeffekter som luftföroreningar, klimatförändring, förlust av biologisk mångfald och vårt slöseri med naturresurser.

Vi bör också ändra hur vi mäter ekonomisk tillväxt. Vi behöver andra indikatorer än BNP, som ofta ger en falsk bild av vad vi faktiskt håller på med. Vi behöver indikatorer som också visar utnyttjandet av naturresurser.