Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Gospodarka jako narzędzie kształtowania przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju

Polityka gospodarcza może posłużyć do promowania wzorców zachowań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem i uwzględniających wartość naturalnych ekosystemów.

Gdyby konsumenci i przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji brali pod uwagę czynniki takie jak zużycie zasobów i wpływ na zdrowie i środowisko, wielu problemów można by uniknąć. Jednym ze sposobów motywowania społeczeństwa do dbania o środowisko, ograniczania produkcji zanieczyszczeń, usuwania odpadów i efektywnego gospodarowania zasobami jest wprowadzenie zachęt finansowych. Dlatego polityka ochrony środowiska stara się wykorzystywać zachęty ekonomiczne do kształtowania nowych postaw.

Duża część Europy pozostaje przy starych modelach biznesowych, infrastrukturach i wzorcach zachowań, które w zbyt małym stopniu uwzględniają efektywność. Ale świat się zmienia, a „nieograniczone” zasoby są bliskie wyczerpania. Czas postawić na efektywne gospodarowanie zasobami we wszystkich sektorach przemysłu.

Nikt nie lubi podatków, ale politycy mogą wykorzystać je, by pomóc społeczeństwu obrać nowy kierunek. Zwiększając podatki nałożone na działalność, która szkodzi środowisku, a zmniejszając te związane z zatrudnianiem pracowników, możemy poprawić stan środowiska i umożliwić tworzenie nowych miejsc pracy. Wiele spośród krajów UE już wprowadziło tego rodzaju reformy.

Polityka gospodarcza to potężne narzędzie zmian. Dlaczego mielibyśmy nie wprowadzić cen, które odzwierciedlałyby rzeczywisty koszt zużycia zasobów? Subsydia często wydają się dobrym pomysłem na krótką metę, ale jeśli nie korzysta się z nich ostrożnie, mogą wyrządzić szkodę środowisku.

To, czego jeszcze potrzebujemy, to lepsze informacje. Musimy zmienić sposoby mierzenia poziomu czynników gospodarczych. Potrzebujemy metody, która pozwoli nam zrozumieć wartość naturalnych ekosystemów, rzeczywisty koszt wpływu na środowisko (zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności) oraz stopień zużycia zasobów naturalnych.

Dobrze by było również zmienić sposób mierzenia wzrostu gospodarczego. Potrzebujemy innych wskaźników oprócz PKB, który może często dawać fałszywe pojęcie o tym, w jakim stanie jest gospodarka. Potrzebujemy wskaźników, które będą także pokazywać zużycie zasobów.