Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

De economie als katalysator voor een duurzame toekomst

Economisch beleid moet erop gericht zijn duurzaam gedrag te stimuleren rekening houdend met de waarde van natuurlijke systemen.

Als mensen en bedrijven bij het nemen van beslissingen automatisch zouden denken aan de gevolgen ervan voor de hulpbronnen, de gezondheid en het milieu, zouden veel problemen worden voorkomen. Een manier om mensen aan te sporen de natuur te beschermen, vervuiling te vermijden, verspilling tegen te gaan en natuurlijke hulpbronnen te beheren, is het invoeren van financiële prikkels. Het milieubeleid maakt hiervan gebruik om een verandering in gedrag te bewerkstelligen.

Business-modellen, infrastructuur en menselijk gedrag houden in Europa onvoldoende rekening met efficiënt gebruik van hulpbronnen Maar onze wereld is aan het veranderen en het einde van de ongelimiteerde hulpbronnen is al in zicht. Daarom moet in alle industriële sectoren efficiënter worden omgesprongen met hulpbronnen.

Niemand is dol op belastingen, maar beleidsmakers kunnen er gebruik van maken om de maatschappij te helpen van koers te veranderen. Door de belastingen op schadelijke activiteiten voor het milieu te verhogen en die op arbeid te verlagen, kunnen we het milieu verbeteren en meer banen creëren. Een aantal EU-landen is al op de goede weg.

Economisch beleid is een krachtig instrument voor verandering. Waarom weerspiegelen de prijzen niet de werkelijke kosten van de gebruikte hulpbronnen? Subsidies lijken op de korte termijn vaak een goed idee, maar als ze niet zorgvuldig worden ingezet, kunnen ze het milieu schaden.

We hebben echter ook betere informatie nodig. We hebben behoefte aan nieuwe methodes om economische factoren te wegen. Zo moeten we inzicht verwerven in de waarde van natuurlijke systemen, in de feitelijke kosten van luchtvervuiling, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit, en in de manier waarop we natuurlijke hulpbronnen opmaken.

Een verandering in de wijze waarop we economische groei meten, zou ook helpen. We hebben andere indicatoren nodig naast het bbp, dat vaak een verkeerd beeld geeft van hoe we er daadwerkelijk voorstaan. Ook zijn er indicatoren nodig die inzicht verschaffen in ons grondstoffengebruik.