Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Klimatförändringen

Vi kan redan se de första effekterna av klimatförändringarna i form av extrema väderförhållanden, stormar och torka – EU försöker därför minska växthusgasutsläppen.

Vi kan redan se de första konsekvenserna av klimatförändringarna i Europa och resten av världen. Effekterna väntas öka under de kommande årtiondena. Temperaturerna stiger, nederbördsmönstren ändras, glaciärerna smälter, havsnivån stiger och extrema väderförhållanden med översvämningar och torka blir allt vanligare.

Förändringarna utgör ett allvarligt hot mot våra liv, den ekonomiska utvecklingen och naturen som en stor del av vårt välstånd är beroende av.

Klimatet på vår planet har alltid ändrats, oftast på grund av naturliga faktorer som små förändringar i jordens bana runt solen, vulkanisk aktivitet och variationer i klimatsystemet. Men vi människor inverkar allt mer på klimatet när vi förbränner fossila bränslen, hugger ner regnskog och föder upp djur.

När solenergin värmer upp jorden strålas en del av värmen tillbaka ut i rymden. Men vissa gaser i atmosfären fungerar som glaset i ett växthus och släpper in solens energi, men hindrar samtidigt värmen från att komma ut.

Vissa växthusgaser, t.ex. vattenånga, finns naturligt i atmosfären. Utan dem skulle jordens genomsnittstemperatur ligga på 18 minusgrader i stället för dagens 15 plusgrader.

Tidigare förändrades klimatet långsamt, men nu går uppvärmningen mycket snabbt. Människors verksamhet leder till enorma utsläpp i atmosfären som förstärker växthuseffekten och klimatuppvärmningen.

EU minskar därför sina utsläpp och uppmuntrar andra länder att göra detsamma. Men även om vi lyckas, slipper vi inte helt undan klimatförändringarna. Det beror på att många växthusgaser stannar kvar i atmosfären under lång tid och att världshaven fungerar som enorma värmebehållare. Så vi måste anpassa oss till en viss klimatförändring.