Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

EU-lagstiftning

EU-lagarna är till för dig. De ser till att allt du köper eller säljer i EU tillverkas enligt samma normer. Du har också rätt att få veta vad som händer med miljön. I det här avsnittet kan du läsa om hur EU-lagarna utarbetas och fungerar. Du får också veta mer om fördelarna med gemensam EU-lagstiftning, din rätt till miljöinformation och vikten av att på förhand bedöma miljökonsekvenserna av t.ex. nya vägar eller fabriker.