Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Bedöma miljöeffekter

Enligt EU:s regler ska myndigheterna göra en konsekvensbedömning innan de fattar och genomför beslut som påverkar människors livsmiljö.

Nästan all mänsklig verksamhetpåverkar miljön, oavsett om det handlar om personer, företag eller myndigheter. Effekterna av en enskild persons beslut kan visserligen vara små, men ny infrastruktur som motorvägar eller bostadsområden kan få stora och långvariga konsekvenser för miljön.

Det är klokt att analysera möjliga konsekvenser på förhand och undersöka eventuella alternativ. Därför kräver EU-lagstiftningen en miljökonsekvensbedömning, så att man tar hänsyn till miljöeffekterna innan man fattar beslut om stora infrastrukturprojekt.

På så sätt vill man få fram bättre beslut. Resultatet är aldrig förutbestämt och målet är att göra en helhetsbedömning för att upptäcka eventuella miljöeffekter.

Om miljöreglerna följs får projektet en bättre politisk förankring så att alla kan godta det.

Respekt för miljöreglerna är också en förutsättning för mer hållbara och godtagbara projekt. Det finns stora ekonomiska och sociala fördelar med att ta hänsyn till miljöaspekterna tidigt – det är mycket enklare än att rätta till misstag senare. De projekt som lyckas är oftast de som alla kunnat enas om på förhand.

För enskilda projekt gör man en miljökonsekvensbedömning – för större offentliga planer och program kallas det strategisk miljöbedömning. Enligt Århuskonventionen ska allmänheten i båda fallen kunna delta på ett tidigt stadium.

EU-kommissionen bedömer också sina egna politiska förslag för att analysera deras konsekvenser för ekonomin, samhället och miljön. Vi strävar efter en smart politik som ger miljövinster till en rimlig kostnad.