Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Projektų vertinimas

Pagal ES taisykles institucijos, prieš priimdamos ir įgyvendindamos sprendimus, turinčius įtakos žmonių gyvenamajai aplinkai, privalo atlikti poveikio vertinimą.

Beveik visa žmogaus veikla – gyventojų, įmonių ar valdžios institucijų – daro tam tikrą poveikį aplinkai. Tačiau individualių asmenų pasirinkimo poveikis gali būti nežymus, o naujų infrastruktūros objektų, pavyzdžiui, naujo greitkelio arba gyvenamųjų namų rajono, – didelis ir ilgalaikis.

Taigi logiška iš anksto ištirti galimą poveikį ir išnagrinėti galimas alternatyvas. Todėl pagal ES teisės aktus reikalaujama atlikti poveikio aplinkai vertinimą siekiant užtikrinti, kad prieš priimant sprendimus dėl didelių infrastruktūros projektų, būtų atsižvelgta į jų poveikį aplinkai.

Tokia tvarka siekiama pagerinti sprendimų priėmimo procesą. Rezultatas niekada nebūna nulemtas iš anksto, siekiama išnagrinėti visus klausimo aspektus ir nustatyti galimą reikšmingą poveikį aplinkai.

Jeigu rengiant projektą skiriamas deramas dėmesys aplinkosaugos taisyklėms, projektas įgauna didesnį politinį teisėtumą ir visuotinį pritarimą.

Siekiant, kad projektai būtų tvaresni ir priimtinesni, laikytis aplinkosaugos taisyklių būtina. Iš anksto atsižvelgus į aplinkosaugos klausimus, užsitikrinama reali ekonominė ir socialinė nauda – tai daug lengviau nei vėliau taisyti klaidas. Paprastai sėkmingai įgyvendinami tie projektai, dėl kurių konsensusas pasiekiamas iš anksto.

Individualių projektų atveju šis procesas vadinamas poveikio aplinkai vertinimu, o didelio masto viešųjų planų ar programų atveju – strateginiu poveikio aplinkai vertinimu. Abiem atvejais taikomi Orhuso įsipareigojimai, kuriais užtikrinama, kad visuomenei būtų laiku suteikta galimybė veiksmingai dalyvauti tada, kai dar galima svarstyti visus variantus.

Europos Komisija, prieš siūlydama politikos priemones, taip pat iš anksto įvertina jų galimą poveikį ekonomikai, socialiniams aspektams ir aplinkai. Norime taikyti pažangias politikos priemones, kurios priimtinomis sąnaudomis užtikrintų teigiamą įtaką aplinkai.