Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Varför behövs EU-lagstiftningen?

Miljöfrågor som ren luft och vatten angår oss alla, oavsett vilket land vi bor i. Därför är det viktigt med EU-omfattande lagstiftning och gemensamma standarder.

Det finns många fördelar med en gemensam EU-lagstiftning på miljöområdet. Floden Donau till exempel rinner genom tio länder, som därför har ett intresse av gemensamma miljönormer. Du kan vara säker på att en stor del av ditt lands miljölagar kommer från EU-lagstiftningen.

EU har cirka 200miljölagar som täcker de flesta områden. Direktivet om luftkvalitet innehåller gränsvärden för många föroreningar och partiklar, vilket innebär att myndigheterna måste vidta åtgärder om värdena överskrids. Ett annat direktiv säger att länderna måste samla in och rena avloppsvatten från tätbebyggelse och enligt kemikalielagstiftningen (Reach) måste tillverkarna visa att deras produkter är säkra.

EU har en omfattande miljölagstiftning, men nu måste vi se till att lagarna genomförs i praktiken. Det är en av EU-kommissionens uppgifter.

Om vi följer EU:s miljölagar kan vi nästan alltid spara pengar på lång sikt. Att inte följa lagarna kan däremot vara skadligt för folkhälsan, miljön och de industrier som vi är beroende av. Och mycket ofta betyder det att någon annan får betala priset.

Undersökningar visar att en stor majoritet av EU-invånarna vill ha samma miljölagar i hela EU. Standarderna är höga och länder som ansöker om EU-medlemskap får ofta lägga ner ett stort arbete på att anpassa sina miljölagar till EU:s krav. Men det är en viktig del av anslutningsprocessen, eftersom vi delar en gemensam marknad med gemensamma standarder, till nytta för alla.