Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

De EU-regels toepassen

Milieuproblemen, zoals water- en luchtverontreiniging, stoppen niet bij de grens. Een Europese aanpak is dus niet meer dan logisch, en daarom worden veel regels die de lidstaten moeten naleven, nu op EU-niveau vastgesteld.

Europese wetgeving biedt tal van voordelen op milieugebied. Om een voorbeeld te noemen: de Donau stroomt door 10 verschillende landen, het is dus beter dat die landen samen gemeenschappelijke regels vaststellen. Waar u ook woont in Europa, een groot deel van de milieuwetgeving in uw land is terug te voeren op Europese wetgeving.

De EU heeft inmiddels zo'n 200 besluiten genomen waardoor de meeste milieu-aspecten nu wel zijn gedekt. De richtlijn over luchtkwaliteit bevat grenswaarden voor veel verontreinigende stoffen en deeltjes en verplicht de autoriteiten tot maatregelen als die grenswaarden worden overschreden. Volgens de richtlijn over huishoudelijk afvalwater moeten regeringen systemen invoeren om afvalwater en rioolwater op te vangen en te zuiveren, en de REACH-richtlijn verplicht fabrikanten om aan te tonen dat hun chemische producten veilig zijn.

Het grootste deel van de wetgeving die ons milieu moet beschermen, is nu voltooid. De uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat de regels in de praktijk worden nageleefd. Het toezicht daarop is een van de taken van de Commissie.

De toepassing van de EU-milieuwetgeving levert op langere termijn bijna altijd besparingen op. Maar als die wetten niet worden nageleefd, dan kan dat nadelig zijn voor onze gezondheid, het milieu en de bedrijven waarvan we afhankelijk zijn. En helaas is het dan zelden zo dat de vervuiler betaalt.

Volgens enquêtes is de overgrote meerderheid van de burgers voorstander van dezelfde milieuwetgeving voor de hele EU. De normen zijn streng, en voor landen die lid willen worden van de EU, is het soms een hele opgave om aan die EU-normen te voldoen. Toch is het een essentieel onderdeel van het toetredingsproces, want we willen een interne markt met gedeelde gemeenschappelijke normen die voor iedereen voordelen oplevert.