Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Dlí an AE a chur i bhfeidhm

Ní bhíonn teorainneacha náisiúnta le dúshláin an chomhshaoil, ar nós uisce agus aer glan, agus tá ciall leis, dá bhrí sin, dlíthe Eorpacha a chur i bhfeidhm sa réimse sin – is é an AE a shocraíonn anois a lán de na caighdeáin a mbíonn ar na Ballstáit a shásamh.

a lán buntáistí le baint as reachtaíocht Eorpach i réimse ar nós an chomhshaoil. Mar shampla, déanann abhainn na Danóibe a bealach trí dheich dtír dhifriúla; is ciallmhar, dá bhrí sin, go mbeadh comhchaighdeáin i bhfeidhm ag na tíortha sin. Is cuma cén áit san Eoraip atá tú, is féidir a bheith cinnte go bhfuil méid mór de dhlíthe comhshaoil do thírese bunaithe ar reachtaíocht Eorpach.

Tugann an dá chéad nó mar sin de dhlíthe comhshaoil na hEorpa aghaidh ar fhormhór na ndúshlán a d'fhéadfadh teacht chun cinn. Sa treoir maidir le cáilíocht an aeir, leagtar síos uasteorainneacha le haghaidh a lán truailleán agus cáithníní, rud a fhágann go mbíonn ar na húdaráis dul i ngleic le cásanna ina sáraítear na huasteorainneacha sin. Sa treoir maidir le cóireáil fuíolluisce uirbigh, cuirtear dualgas ar na rialtais córais a bhunú le fuíolluisce agus camras a bhailiú agus a íonghlanadh, agus cuireann an reachtaíocht REACH maidir le ceimiceáin dualgas ar mhonaróirí a léiriú go bhfuil a dtáirgí ceimiceacha sábháilte.

Tá an chuid is mó den reachtaíocht a theastaíonn chun an comhshaol a chaomhnú i bhfeidhm cheana féin. Is é an chéad dúshlán eile an reachtaíocht sin a chur i bhfeidhm go praiticiúil ar an leibhéal áitiúil. Ceann de na cúraimí atá ar an gCoimisiún Eorpach is ea féachaint chuige go n-urramaítear na dlíthe sin.

Is iondúil go sábháiltear airgead san fhadtéarma nuair a chuirtear dlíthe an AE maidir leis an gcomhshaol chun feidhme. Mura gcuirtear na dlíthe sin chun feidhme, d'fhéadfadh sé dochar a dhéanamh do shláinte an duine, don chomhshaol agus do na tionscail ar a mbraithimid. Is minic freisin gur duine eile a bheidh thíos leis an bhfaillí sin.

Tá sé tugtha le fios i suirbhéanna éagsúla go bhfuil tromlach de mhuintir na hEorpa i bhfabhar na dlíthe céanna a bheith i bhfeidhm ar fud an AE i réimse an chomhshaoil. Tá ardchaighdeáin i bhfeidhm ag an AE agus is minic a bhíonn dúshláin mhóra roimh thíortha a dhéanann iarratas ar bhallraíocht san AE a ndlíthe comhshaoil féin a thabhairt bord ar bhord le rialacha an AE. Ach is gné bhunúsach de phróiseas an aontachais é, mar sin féin, mar go bhfuil margadh aonair againn ina bhfuil comhchaighdeáin i bhfeidhm, rud a chruthaíonn buntáistí do chách.