Navigation path

High level navigation

Ytterligare verktyg

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Om denna webbplats

Webbplatsen http://ec.europa.eu/environment/index_sv.htm uppdateras dagligen av kommissionens generaldirektorat för miljö. Vi skulle gärna vilja tillhandahålla vår information på fler språk. Tyvärr är detta inte alltid möjligt, eftersom det skulle kräva ytterligare budget-, personal- och utrustningsresurser.

Europeiska kommissionen publicerar löpande sina officiella handlingar på alla officiella EU-språk i databasen EUR-Lex (se http://eur-lex.europa.eu). Europa-webbplatsen innehåller dessutom en mängd annan flerspråkig information om kommissionens verksamhet, bland annat om miljöpolitiken (se http://europa.eu/pol/env/index_sv.htm).

Vi står alltid till förfogande för ytterligare information och förtydliganden och hoppas att du tycker om vår webbplats. Kontakt: http://ec.europa.eu/environment/contact/contact_sv.htm.

Bild- och fotografirättigheter

För bilderna på webbplatsen har EU-kommissionen antingen egen upphovsrätt eller tillstånd av rättighetshavaren att använda dem. Bilderna får bara användas på Europaportalen. Kopiering eller annan användning är inte tillåten.