Navigation path

High level navigation

Ďalšie nástroje

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Informácie o tejto stránke:

Stránku http://ec.europa.eu/environment/index_sk.htm každodenne spravuje Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie Európskej komisie. Hoci by sme radi uverejnili naše informácie vo viacerých jazykoch, nie je to žiaľ vždy možné vzhľadom na dostupné rozpočtové prostriedky a ľudské a technické zdroje.

Európska komisia systematicky uverejňuje svoje úradné dokumenty vo všetkých jazykoch Únie v systéme EUR-Lex (pozri http://eur-lex.europa.eu). Na stránke EUROPA možno nájsť mnoho ďalších informácií o aktivitách Komisie vo viacerých jazykoch, najmä o jej politike v oblasti životného prostredia (pozri: http://europa.eu/pol/env/index_sk.htm).

V prípade záujmu o dodatočné informácie a/alebo upresnenia neváhajte a obráťte sa na nás. Želáme Vám príjemné prezeranie našej stránky. Kontakt: http://ec.europa.eu/environment/contact/contact_sk.htm.

Obrazové a fotografické príspevky

Európska komisia je buď vlastníkom autorských práv ku všetkým obrázkom použitým na tejto webovej lokalite, alebo od vlastníka(-ov) autorských práv získala príslušné povolenie používať tieto obrázky. Uvedené obrázky môžu byť použité len na webovej lokalite EUROPA. Ich kopírovanie alebo iné použitie nie je povolené.