Navigation path

High level navigation

Inne narzędzia

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

O stronie

Stroną http://ec.europa.eu/environment/index_pl.htm zarządza Dyrekcja Generalna Komisji ds. Środowiska. Niestety mimo najlepszych chęci przedstawiania informacji w wielu językach, ze względu na ograniczania natury finansowej lub technicznej nie zawsze jest to możliwe.

Komisja Europejska systematycznie publikuje urzędowe dokumenty we wszystkich językach UE w bazie EUR-Lex (patrz http://eur-lex.europa.eu). Na stronach EUROPA można znaleźć wiele innych wielojęzycznych informacji na temat działalności Komisji, w tym dotyczących polityki w zakresie środowiska naturalnego (patrz http://europa.eu/pol/env/index_pl.htm).

Z przyjemnością udzielimy dalszych informacji i/lub przedstawimy dodatkowe szczegóły oraz zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych. Kontakt: http://ec.europa.eu/environment/contact/contact_pl.htm.

Źródła ilustracji i zdjęć

Komisja Europejska albo sama jest właścicielem praw autorskich do ilustracji i zdjęć zamieszczonych na tych stronach, albo uzyskała odpowiednie zezwolenie na ich wykorzystanie od właściciela takich praw. Mogą one być publikowane tylko w portalu EUROPA. Powielanie lub wszelkie inne wykorzystanie ilustracji i zdjęć jest niedozwolone.