Navigation path

High level navigation

Extra tools

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Informatie over deze site

Het directoraat generaal voor Milieu van de Commissie zorgt voor het dagelijkse beheer van deze site http://ec.europa.eu/environment/index_nl.htm. De Commissie zou haar informatie graag in meer talen ter beschikking willen stellen, maar kan dat helaas niet altijd vanwege de extra budgettaire, personele en technische middelen die daarvoor nodig zijn.

De Europese Commissie publiceert haar officiële documenten systematisch in alle talen van de Europese Unie op EUR-Lex (zie http://eur-lex.europa.eu). De EUROPA site omvat een enorme hoeveelheid meertalige informatie over de activiteiten van de Commissie, onder meer over het milieubeleid (zie http://europa.eu/pol/env/index_nl.htm).

Wij staan steeds te uwer beschikking voor aanvullende inlichtingen/verduidelijkingen en wensen u veel plezier bij het raadplegen van onze site. Contact: http://ec.europa.eu/environment/contact/contact_nl.htm.

Beeld- en fotomateriaal

Alle afbeeldingen op deze website zijn ofwel eigendom van de Europese Commissie, ofwel gepubliceerd met toestemming van de copyrighthouder. Zij mogen alleen op de Europa-website gebruikt worden. Reproductie of ander gebruik van deze afbeeldingen is niet toegestaan.