Navigation path

High level navigation

Citi rīki

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Par šo tīmekļa vietni

Tīmekļa vietni http://ec.europa.eu/environment/index_lv.htm ikdienā pārzina Komisijas Vides ģenerāldirektorāts. Lai gan mēs vēlamies publicēt informāciju iespējami vairākās valodās, tas diemžēl ne vienmēr ir iespējams, jo vajadzīgie budžeta, cilvēku un tehniskie resursi ir ierobežoti.

Eiropas Komisija sistemātiski publicē oficiālos dokumentus visās Eiropas Savienības valodās EUX–Lex sistēmā (sk. http://eur-lex.europa.eu). EUROPA portālā ir daudz citas dažādās valodās sniegtas informācijas par Komisijas darbu, īpaši par politiku vides jomā (sk. http://europa.eu/pol/env/index_lv.htm).

Ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju un/vai papildu datus, varat ar mums sazināties, izmantojot saiti http://ec.europa.eu/environment/contact/contact_lv.htm

Paldies, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni!

Attēlu un fotogrāfiju autortiesības

Eiropas Komisijai vai nu pieder autortiesības uz visiem tās tīmekļa vietnē publicētajiem attēliem, vai arī Komisija ir no šo attēlu īpašnieka (-iem) saņēmusi pienācīgu atļauju tos lietot. Šos attēlus drīkst izmantot tikai tīmekļa vietnē “EUROPA”. Ir aizliegts tos reproducēt vai izmantot kādiem citiem mērķiem.