Navigation path

High level navigation

Papildomos priemonės

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Apie šį puslapį

Tinklalapį http://ec.europa.eu/environment/index_lt.htm kasdien tvarko Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas. Nors mes norėtume informaciją pateikti daugiau kalbų, ne visada įmanoma tai padaryti, nes tam reikia papildomų biudžeto, žmonių ir techninių išteklių.

Europos Komisija reguliariai skelbia savo oficialius dokumentus visomis Sąjungos kalbomis sistemoje EUR-Lex (žr. http://eur-lex.europa.eu). Svetainėje EUROPA gausu kitos daugeliu kalbų pateikiamos informacijos apie Komisijos veiklą, visų pirma apie aplinkos politiką (žr. http://europa.eu/pol/env/index_lt.htm).

Jeigu Jums reikia papildomos informacijos ar tikslesnių duomenų, mes mielai juos pateiksime, o dabar maloniai kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje. Kontaktai: http://ec.europa.eu/environment/contact/contact_lt.htm.

Atvaizdų ir nuotraukų nuosavybė

Europos Komisija turi visų šios interneto svetainės nuotraukų autorių teises arba yra gavusi autorių teisių savininkų leidimą jas publikuoti. Šios nuotraukos gali būti naudojamos tik svetainėje EUROPA. Dauginti arba naudoti kitais tikslais jų negalima.